2019 m. Direktoriaus veiklos uždaviniai (užduotys). Direktoriaus pavaduotojų veiklos uždaviniai (užduotys)